1. TS. Hồ Ngoc Vinh

 

Công việc chính:  Quản lý đào tạo, NCKH, Giảng dạy

Chức vụ:  Trưởng khoa

Điện thoại:  0903 456 411   or   0968 134 666  

Email:  hongocvinh@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu:  Bảo mật thông lý, lý thuyết mật mã, xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

 


 2. ThS. Vũ Thị Thu Hiền

 

Chức vụ:  Phó Trưởng khoa

Điện thoại:  090 431 5557  

Email:  thuhienktv@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu:  Lập trình di động, công nghệ điện toán đám mây.

 


3. ThS. Trần Bình Giang

Công việc chính: Giảng dạy

Chức vụ:

Điện thoại: 0944330567

Email: binhgiangktv@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: xử lý ảnh số, trí tuệ nhân tạo, phát triển ứng dụng di động trên Android, lập trình Arduino.

 

 

 

4. ThS.Võ Thị Kim Hoa

  

 

Công việc chính: Giảng dạy

Chức vụ: giảng viên

Điện thoại: 0975640641 

Email: vokimhoaskv@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Kỹ thuật đồ họa, ngôn ngữ lập trình Java, ứng dụng công nghệ java

 

5. ThS.Trần Thị Gia

 

 

 

Công việc chính: Giảng dạy

Chức vụ: giảng viên

Điện thoại: 0912136635

Email: tranthigia@yahoo.com.vn

Lĩnh vực nghiên cứu: Tập thô, tập mờ, xác suất, độ bất ngờ, Thông tin

 

6. ThS.Nguyễn Thị Quỳnh Vinh

   

Công việc chính: Giảng dạy

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0964 632 567

Email: vinhnq82@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu:  -  Công nghệ phần mềm

 


7. ThS Nguyễn Thị Lan Anh

   

Công việc chính: Giảng dạy

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0919776383

Email: lanhktv@gmail.com