1. ThS. Phan Lê Bằng

 

Công việc chính: Giảng dạy

Chức vụ:Trưởng xưởng thực hành

Điện thoại:0904 222 335

Email:phanlebang@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu:  -  Cấu trúc máy tính

Điện toán đám mây 

 

 

2. ThS Lê Văn Vinh

 

 

 

Công việc chính: Giảng dạy

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 

Email: @gmail.com

3. ThS. Phạm Thị Đào

 

 

 

Công việc chính: Giảng dạy

Chức vụ:

Điện thoại: 0399162789

Email:phamthidaoskv@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Hệ thống thông tin

 

4. ThS.Nguyễn Thị Phương Thủy

 

 

 

Công việc chính: Giảng dạy

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0904295567

Email: phuongthuyskv@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu:Cơ sở dữ liệu, phân tích thiết kế, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, lập trình windows

 

 

5. ThS. Phạm Thị Thanh Bình

 

 

 

Công việc chính: Giảng dạy

Chức vụ:

Điện thoại: 0913272335

Email: binmc31383@gmail.com