1. TS. Hồ Ngoc Vinh

 

Công việc chính:  Quản lý đào tạo, NCKH, Giảng dạy

Chức vụ:  Trưởng khoa

Điện thoại:  0903 456 411   or   0968 134 666  

Email:  hongocvinh@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu:  Bảo mật thông lý, lý thuyết mật mã, xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

 


 

2. ThS. Vũ Thị Thu Hiền

 

Chức vụ:  Phó Trưởng khoa

Điện thoại:  090 431 5557  

Email:  thuhienktv@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu:  Lập trình di động, công nghệ điện toán đám mây.