DANH SÁCH CÁC LỚP HỌC PHẦN HỌC ONLINE
09/04/2020 10:57
DANH SÁCH CÁC LỚP HỌC PHẦN HỌC ONLINE
DANH SÁCH CÁC LỚP HỌC PHẦN HỌC ONLINE

DANH SÁCH CÁC LỚP HỌC PHẦN HỌC ONLINE

 

TT

LỚP HỌC PHẦN

GIẢNG VIÊN GIẢNG DAY

Thứ

Tiết

ID LỚP HỌC

Điện thoại

(Zalo)

GHI CHÚ

1     

Công nghệ phần mềm (219)_01/DHCTTCK11Z

Nguyễn Thị Lan Anh

 

2

7, 8

4215819067

0919776383

 

Công nghệ phần mềm (219)_01/DHCTTCK11Z

3

9, 10, 11

4215819067

0919776383

 

2     

Chuyên đề tốt nghiệp 1 (219)_01/DHCTTCK11Z

Võ Thị Kim Hoa

3

7, 8

8314444008

0975640641

 

Chuyên đề tốt nghiệp 1 (219)_01/DHCTTCK11Z

4

9, 10, 11

8314444008

0975640641

 

3     

Phần mềm mã nguồn mở (219)_01/DHCTTCK11Z

Lê Thanh Tươi

7

3, 4, 5

4280702979

0904059777

 

4     

Kỹ thuật truyền số liệu (219)_01/DHCTTCK12Z

Trần Thị Gia

4

8, 9

3625978803

0912136635

 

5     

Lý thuyết phát triển ứng dụng di động (219)_01/DHCTTCK12Z

Trần Bình Giang

4

10, 11

2177953827

0944330567

 

6     

Mạng máy tính (219)_01/DHCTTCK12Z

Phạm Thị Đào

2

10, 11

4846827169

0399162789

 

7     

Nhập môn Trí tuệ nhân tạo (219)_01/DHCTTCK12Z

Hồ Ngọc Vinh

5

10, 11

8429328638

0968134666

 

8      

Vi xử lý

(219)_01/DHCTTCK12Z

Vũ Thị Thu Hiền

6

8, 9, 10

5558240251

0904315557

 

9      

Cơ sở dữ liệu (219)_01/DHDTTCK12Z(DTV)

Trần Thị Gia

5

8, 9

3625978803

0912136635

 

10  

Phân tích thiết kế hệ thống với UML (219)_01/DHCTTCK13Z

Nguyễn Thị Lan Anh

2

1, 2

4215819067

0919776383

 

11  

Toán rời rạc (219)_01/DHCTTCK13Z

Trần Thị Gia

4

1, 2

3625978803

0912136635

 

12  

Lập trình Java (219)_01/DHCTTCK14Z

Võ Thị Kim Hoa

6

10, 11

8314444008

0975640641

 

13  

Hệ điều hành (219)_01/DHCTTCK14Z

Hồ Ngọc Vinh

3

8, 9

8429328638

0968134666

 

14  

Mạng máy tính (219)_02/DHCTTCK14Z

Lê Văn Vinh

2

8, 9

7179529660

0915968366

 

15  

Lập trình C/C++ (219)_01/DHCTTCK14Z

Phạm Thị Thanh Bình

3

10, 11

3370257745

0913272335

 

16  

Thiết kế đa phương tiện (219)_01/DHCTTCK14Z

Trần Bình Giang

2

10, 11

2177953827

0944330567

 

17  

Tin học (219)_06/CDOTOCK45A1

Trần Bình Giang

5

1, 2, 3

2177953827

0944330567

 

18  

Tin học (219)_05/CDOTOCK45A2

Trần Thị Gia

3

8, 9, 10

3625978803

0912136635

 

19  

Tin học (219)_01/CDCTMCK45A1

Nguyễn Thị Phương Thủy

3

1, 2, 3

7485334914

0904295567

 

20  

Tin học (219)_02/CDTDHCK45A1

Võ Thị Kim Hoa

2

8, 9, 10

8314444008

0975640641

 

21  

Tin học (219)_01/CDMDKCK45A1

Phạm Thị Thanh Bình

6

8, 9, 10

3370257745

0913272335

 

22  

Tin học (219)_04/CDDCNCK45A1

Vũ Thị Thu Hiền

2

1, 2, 3

5558240251

0904315557

 

 

 

TRƯỞNG KHOA

 

 

 

 

 

TS. Hồ Ngọc Vinh