Tuyển sinh Đại học 2020: Những mốc thời gian cần lưu ý
30/06/2020 03:32
Tuyển sinh Đại học 2020: Những mốc thời gian cần lưu ý
Tuyển sinh Đại học 2020: Những mốc thời gian cần lưu ý

Tuyển sinh Đại học 2020: Những mốc thời gian cần lưu ý
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có hướng dẫn tuyển sinh đại học, cao đẳng, dưới đây là các mốc thời gian tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2020 mà thí sinh cần lưu ý.