Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam Hà Nội, Hoàn Kiếm, Hà Nội
30/06/2020 05:43
Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam Hà Nội, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam Hà Nội, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam
Hà Nội, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tuyển dụng 06 Chuyên Viên CNTT Lĩnh Vực Phần Mềm Ứng Dụng

Thực hiện các công việc liên quan đến việc quản lý và phát triển phần mềm ứng dụng CNTT, gồm:

- Công tác Quản lý, nghiên cứu, đề xuất phát triển các hệ thống CNTT/hệ thống phần mềm ứng dụng CNTT tại BIDV;

- Thẩm định các giai đoạn thực hiện đầu tư mua sắm các phần mềm, hệ thống ứng dụng CNTT:

- Xây dựng, triển khai, quản lý các dự án, KHMS tài sản, dịch vụ CNTT liên quan đến phần mềm

- Xây dựng, triển khai, hướng dẫn thực hiện các VBCĐ liên quan đến công tác quản lý và phát triển các hệ thống phần mềm ứng dụng CNTT.

- Tham gia ý kiến, tham mưu đề xuất về các VBCĐ, các tiêu chuẩn, xu hướng kỹ thuật, công nghệ được áp dụng trong lĩnh vực ngân hàng điện tử, quản trị rủi ro trong ngân hàng.

Địa điểm làm việc: Ban Công nghệ- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Địa chỉ: Tháp BIDV- 35 Hàng Vôi- Hà Nội.