CHƯƠNG TRÌNH HỌC THỬ NGHIỆM CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA TUYỂN SINH NĂM 2022 (Thời gian: 05/09/2022 đến 17/09/2022)
04/09/2022 03:15
CHƯƠNG TRÌNH HỌC THỬ NGHIỆM CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA TUYỂN SINH NĂM 2022 (Thời gian: 05/09/2022 đến 17/09/2022)

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THỬ NGHIỆM CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

KHÓA TUYỂN SINH NĂM 2022

(Thời gian: 05/09/2022 đến 17/09/2022)

 

TT

Thời gian

Nội dung hoạt động trải nghiệm

Địa điểm

Phụ trách

1

  1. I.      Đối với sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô:

Thứ 2, 3, 4

Từ 7h30

Học nội dung học phần: Kỹ năng mềm

(Rèn luyện các Kỹ năng giao tiếp; Thuyết trình; Ứng phó tình huống; Kỹ năng tìm kiếm việc làm…)

Phòng Hội thảo tầng 2 nhà A1

Cô Tâm: 0913.752.882

Thứ 5, 6

Từ 7h30

Học nội dung học phần: Bảo trì thiết bị xưởng và vận hành xe ô tô

Xưởng TH ô tô

Thầy Đồng: 0913.272.219

  1. II.   Đối với sinh viên ngành Điện:

Thứ 2, 3, 4

Từ 7h30

Học nội dung học phần: Kỹ năng mềm

(Rèn luyện các Kỹ năng giao tiếp; Thuyết trình; Ứng phó tình huống; Kỹ năng tìm kiếm việc làm…)

Phòng Hội thảo tầng 2 nhà A1

Cô Tâm: 0913.752.882

Thứ 5, 6

Từ 7h30

Học nội dung học phần: Sử dụng dụng cụ đồ nghề và đo lường điện

Khoa Điện (nhà A4)

Thầy Minh: 0919.559.719

  1. III.                         Đối với sinh viên ngành Công nghệ chế tạo máy:

Từ thứ 2 đến thứ 6

Từ 7h30

Học nội dung học phần: Nhập môn ngành công nghệ chế tạo máy

Khoa CKCT

Thầy Đạo: 0942.902.866

IV. Đối với sinh viên ngành Công nghệ thông tin:

Từ thứ 2 đến thứ 6

Từ 7h30

Học nội dung học phần: Nhập môn ngành công nghệ thông tin

Khoa Tin (nhà A3)

Cô Hiền: 0904.315.557

2

Từ 05/09/2022 đến 17/09/2022

Chiều

Tham gia các hoạt động đoàn

Sân trường

Thầy Thụ: 0989.097.637