THÔNG BÁO V/v tổ chức học lại, học cải thiện và thi lại cho Sinh viên trong Học kỳ Hè năm 2020
05/06/2020 09:43
THÔNG BÁO V/v tổ chức học lại, học cải thiện và thi lại cho Sinh viên trong Học kỳ Hè năm 2020
THÔNG BÁO  V/v tổ chức học lại, học cải thiện và thi lại cho Sinh viên  trong Học kỳ Hè năm 2020

I. Học lại

Thời gian học lại từ ngày: 18/7/2020 đến 16/08/2020

Sinh viên đăng ký học lại hè: từ ngày 14/7/2020 đến 17/7/2020 và nạp học phí tại phòng Kế toán - Tài chính trước ngày 14/7/2020

II. Thi lại

1. Thi lại HK2 năm học 2019-2020

- Đối với các lớp ĐH K12,K13 từ ngày 25/7 đến 08/08/2020

- Đối với các lớp DH k14 ; CĐ k45 từ ngày 15/8 đến 22/8/2020

2. Thi lại học kỳ hè ( Thi của học lại, học cải thiện)

Thời gian từ ngày 23/8 đến 06/9/2020