Lịch phát hồ sơ ra trường cho sinh viên Đại học K11,
06/07/2020 03:20
Lịch phát hồ sơ ra trường cho sinh viên Đại học K11,
Lịch phát hồ sơ ra trường cho sinh viên Đại học K11,

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

KỸ THUẬT VINH

PHÒNG ĐÀO TẠO

 
   

 

 

 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 


Nghệ An, ngày 06  tháng 7  năm 2020

THÔNG BÁO 

Lịch phát hồ sơ ra trường cho sinh viên Đại học K11,

Đại học liên thông các khóa, đợt xét 6/2020

 
   

 

 

Phòng Đào tạo phát hồ sơ ra trường cho sinh viên Đại học K11, Đại học liên thông các khóa, đợt xét 6/2020 như sau:

 

TT

Đại học

Thời gian

1

- Công nghệ CTM ĐH K11;

- Công nghệ thông tin ĐH K11.

14h 00 Chiều thứ 4 ngày 08/7/2020.

2

- CN KT điện tử, truyền thông ĐH K11;

- CN KT điện, điện tử ĐH K11;

- CN KT điều khiển và tự động hóa ĐH K11

- Kế toán ĐH K11;

- Quản trị kinh doanh ĐH K11.

8h 00 Sáng thứ 5 ngày 09/7/2020.

3

- CN KT cơ khí ĐH K11;

- CN KT ôtô ĐH K11;

- Đại học liên thông các khóa.

14h 00 Chiều thứ 5 ngày 09/7/2020.

 

 Ghi chú:

- SV nhận Hồ sơ ra trường phải có Thẻ sinh viên hoặc Giấy chứng minh nhân dân. Nếu nhận thay phải có Giấy ủy quyền.

- Hồ sơ ra trường gồm: Giấy chứng nhận tốt nghiệp, Bảng Kết quả học tập và rèn luyện  và Bản sao bảng điểm (nếu SV nào đã đăng ký làm bản sao).

- Nếu SV chưa nhận Học bạ, bằng tốt nghiệp THPT thì nhận tại Phòng Công tác SV.

- SV phải kiểm tra kỹ tất cả thông tin trên Bảng Kết quả học tập và rèn luyện, Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (thông tin cá nhân, thông tin điểm….). Nếu phát hiện sai sót báo lại ngay cho cán bộ phát Hồ sơ.

- Địa điểm phát Hồ sơ ra trường: Phòng 103, Tầng 1, Tòa nhà 11 tầng.

 

 

 

PHÒNG ĐÀO TẠO