HỘI GIẢNG LẦN THỨ III NĂM 2021
30/11/2021 04:24
Thực hiện kế hoạch năm học 2021 – 2022, trong 2 ngày 27, 28 /11 /2021 Khoa Công nghệ Thông tin tổ chức Hội giảng năm 2021.
HỘI GIẢNG LẦN THỨ III NĂM 2021

     Hội giảng nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt - học tốt, động viên giảng viên học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm. Thông qua hội giảng tạo điều kiện để giáo viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm về mọi mặt nhằm tìm ra phương pháp, kỹ thuật giảng dạy phối hợp với đồ dùng dạy học mang lại hiệu quả giờ dạy. Hội giảng là cơ sở để Khoa đánh giá được tình hình công tác giảng dạy của đội ngũ giảng viên hiện nay, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của giảng viên và nâng cao chất lượng đào tạo. Hội giảng còn là cơ hội thể hiện tài năng sư phạm, sáng tạo của đội ngũ giảng viên.

      Giảng viên tham gia hội giảng phải thực hiện trình giảng 01 bài giảng lý thuyết hoặc 01 bài giảng tích hợp tự chọn trong chương trình đào tạo Đại học theo hệ thống tín chỉ với thời lượng là 50 phút đối với bài giảng lý thuyết và 60 phút đối với bài giảng tích hợp.  

       Sau một thời gian làm việc, nghiêm túc, khách quan, kết quả Ban tổ chức đã lựa chọn được 2 bài giảng lý thuyết, 2 bài giảng tích hợp để tham gia dự thi Hội giảng cấp Trường vào tháng 12 năm 2021.