CHƯƠNG TRÌNH LỄ KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH ( 1960 - 2020)
30/11/2020 08:09
CHƯƠNG TRÌNH LỄ KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH ( 1960 - 2020)
CHƯƠNG TRÌNH LỄ KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH ( 1960 - 2020)

CHƯƠNG TRÌNH LỄ KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH

TT

Thời gian

Nội dung

1

07h30 - 08h30

Đón tiếp đại biểu, khách mời

2

08h30 - 09h00

Chương trình văn nghệ chào mừng

3

09h00 - 09h15

Nghi thức lễ

4

09h15 - 09h35

Phim tư liệu: Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh, 60 năm xây dựng và phát triển

5

09h35-09h45

Diễn văn kỷ niệm 60 năm thành lập Trường

6

09h45 - 10h00

Công bố các quyết định khen thưởng

7

10h00 - 10h15

Phát biểu của Lãnh đạo Bộ LĐ-TBXH

8

10h15 - 10h30

Phát biểu của Lãnh đạo Tỉnh Nghệ An

9

10h30 - 10h40

Phát biểu của cựu cán bộ giảng viên

10

10h40 - 10h50

Phát biểu của cựu sinh viên

11

10h50 - 11h00

Cảm ơn, bế mạc

12

11h00

Liên hoan thân mật